mail map-pin phone nav

Neljän polven treffit
-opas ikäpolvien väliseen toimintaan

  • Vanhustyön keskusliitto 2014
  • Book illustration

Half image
Half image
Half image
Half image

Neljän polven treffit oli Vanhustyön keskusliiton vuoden 2012 haastekampanja, jonka tavoitteena oli tuoda esiin ja lisätä eri ikäisiä ihmisiä yhdistävää toimintaa.

Neljän polven treffit - ikäpolvitoiminnan oppaassa esitellään haastekampanjan tuloksia ja tuotoksia. Oppaan tavoitteena oli rohkaista myös muita kuin alalla toimivia tekemään ja toimimaan yhdessä eri-ikäisten kanssa. Oppaan visuaalisessa maailmassa painottuivat iloisuus ja helposti lähestyttävyys.

Launched in 2012, Neljän polven treffit (Date with four generations) was a campaign of The Central Union for the Welfare of the Aged to promote and increase activities to bring together people of different ages.

Date with four generations activity guide presents the results and products of the campaign. The goal of the guide was to encourage people from different fields to interact with people of different ages. The visual style of the guide is approachable with emphasis on joyfulness.

Single large image

Single large image

Single large image