mail map-pin phone nav

I DO

  • Amnesty International 2011
  • Poster Illustration

Single large image

Amnesty lähetti uusille jäsenilleen infopaketin, jonka kääntöpuolelle haluttiin erilaisia vaikuttamiskeinoja esittelevä kuvitus.

To it's new members, Amnesty sent an info package, on the other side of which they wanted an illustration depicting different means an individual can participate in society

Half image
Half image