mail map-pin phone nav

Oma oppilaskunta

  • Suomen lukiolaisten liitto ry 2015
  • Icon illustration

Half image
Half image

Suomen lukiolaisten liiton Oma oppilaskunta -sivustolle haluttiin vinjettimäisiä kuvituksia nopealla aikataululla. Halusin kokeilla vinjettejä elävällä viivalla.

The Union of Upper Secondary School Students in Finland requested vignette illustrations on a tight schedule. I wanted to try vignettes with a freehand line.

Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image
Half image