mail map-pin phone nav

Ikäpolvien taju

  • Vanhustyön keskusliitto 2014
  • Book illustration

Half image
Half image

Vanhustyön keskusliiton vuoden 2012 Neljän polven treffit -haastekampanjan pohjalta toteutettiin artikkelikokoelma, jossa esiteltiin kampanjan saavutuksia ja lopputuloksia. Kirja jakautuu neljään osaan. Käsiteltävänä aiheena on ytimekkäästi ihmiselämä alusta loppuun, joten oli luontevaa kuvittaa osiot neljän vuodenajan mukaan.

The article collection based on the “Date With Four Generations” campaign by The Central Union for the Welfare of the Aged presents the achievements and results of the campaign. The book is divided into four sections. The succinct theme of the book is life, from beginning to end, so, in the illustrations, it was natural to link the four sections to the four seasons.

Single large image

Single large image

Single large image

Single large image

Single large image

Single large image